Отримуйте програмне забезпечення протягом декількох хвилин з моменту розміщення замовлення! Автоматична система працює цілодобово 24/7
Отримуйте програмне забезпечення протягом декількох хвилин з моменту розміщення замовлення! Автоматична система працює цілодобово 24/7

GEODirect

Виробник:
GEODirect

GEODirect призначений для статистичної обробки приватних лабораторних аналізів, обчислення нормативних і розрахункових значень характеристик фізико-механічних властивостей ґрунтів; побудови інженерно-геологічних розрізів; обробки результатів статичного зондування ґрунтового покриву. 

GEODirect
GEODirect
Ціни
Опис продукту
Відгуки
Статтi
Іде завантаження...
Іде завантаження...
Іде завантаження...
Іде завантаження...

На даний момент відгуків немає.

Залишити відгук
ім'я:* [авторизуватись]
E-mail:
текст відгуку:*
оцінка:

* - Поля, обов'язкові для заповнення
Іде завантаження...
Ціни
Іде завантаження...
Опис продукту
Іде завантаження...
Відгуки
Іде завантаження...
Статтi
Іде завантаження...
ліцензії
 
GEODirect
69800

Програма GEODirect 2014 дозволяє:

  • здійснювати обробку і інтерпретацію результатів лабораторних випробувань і статичного зондування грунтів;
  • виконувати статистичну обробку інформації по виділених інженерно-геологічних елементах (ІГЕ), обчислення нормативних і розрахункових характеристик фізико-механічних властивостей ґрунтів;
  • будувати графічні залежності;
  • виконувати побудову інженерно-геологічних розрізів і інженерно-геологічних колонок;
  • проводити розрахунок граничних опорів і несучої здатності паль;
  • здійснювати формування звітної документації, яка відповідає державним стандартам країн СНД.
  • Інформація про комплексну точці (виробітку)

Вихідні дані про вироблення включають в себе інформацію про планове і висотне положення, літологічному розрізі (дані про межі ІГЕ), консистенції і ступеня водонасичення грунтів, глибинах відбору проб грунтів, відомості про рівень підземних вод.

Лабораторні дослідження

Після заповнення даних про виробках проводиться обробка комплексу лабораторних визначень по окремих пробах ґрунтів з побудовою відповідних графіків, розрахунком фізико-механічних, міцнісних і деформаційних характеристик грунтів. Лабораторні дослідження передбачають обробку даних гранулометричного складу, результатів компресійних випробувань, опору грунту зрушенню, дані по набухання і усадки зразків грунту згідно ГОСТ 24143-80. Інформація про проведені випробування відображається в реєстрі проб, що дозволяє здійснювати швидкий перехід до необхідної пробі. Результати обробки лабораторних даних можна вивантажити в вигляді звітних бланків по кожному зразку в форматі Microsoft Word, при цьому вид бланка можна налаштувати відповідно до нормативів організації.

Зведена таблиця фізико-механічних характеристик грунтів формується в Microsoft Excel по всіх свердловинах або по інженерно-геологічних елементах.

Статичне зондування

Введення даних про опір грунту на ділянці бічної поверхні і під наконечником зонда, при необхідності - перерахунок значень в залежності від типу установки, генерація графіків статичного зондування. Розрахунок несучої здатності палі, окремий розрахунок по лобовій і бічній складовій з формуванням звітної документації. Доданий специфічний перерахунок даних по статичному зондування для установки УралТІСІЗа.

Інженерно-геологічний елемент

Виконується статистична обробка результатів лабораторних досліджень по виділених інженерно-геологічних елементах (нормативні і розрахункові значення характеристик грунтів визначаються з необхідною довірчою ймовірністю). Для кожного ІГЕ формується звітна документація.

Загальна просідання грунтів

Розрахунок загальної просідання з побудовою графічних залежностей, укладенням про тип просідання і формуванням звітної документації.

Хімічний аналіз води

Проводиться обробка хімічного аналізу води, на основі нормативних документів визначається ступінь агресивності підземних вод, формується звітна документація.

Стратиграфічні колонки

При створенні стратиграфічної колонки в GeoniCS Інженерна геологія інженер-геолог може задати новий геоіндекс, відповідне йому опис грунту, а також встановити зв'язок між ІГЕ і стратиграфії.

Інженерно-геологічний розріз

З використанням вибраних квітів і штрихувань проводиться побудова інженерно-геологічних розрізів за вказаними виробках. Розріз будується із застосуванням системи AutoCAD. При побудові розрізів існує можливість завантажити профіль, створений в GeoniCS Траси, для нанесення на нього даних по геології. Також реалізована можливість нанесення геологічних даних на поперечний профіль, створений за допомогою AutoCAD Civil 3D. У GeoniCS Інженерна геологія можна завантажувати ЦММ, створену в ПК GeoniCS, що дозволяє «зчитувати» інформацію про рельєф і положенні свердловини із завантаженою моделі.

Інженерно-геологічні колонки

У програмі реалізовано побудову інженерно-геологічних колонок з автоматичною штрихуванням грунту по ІГЕ. Передбачена можливість завдання призначених для користувача значень параметрів штрихування і колірних характеристик.

Формування звітної документації

Формування звітної документації проводиться відповідно до чинних нормативних документів і на основі затверджених бланків. Користувач може відмовитися від стандартного шаблону, оформивши і підключивши в систему власний бланк. 

Інші Продукти GEODirect